Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksemme (käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation)

 1.5.2018 alkaen

  1. Käytämme Acute asiakashallintajärjestelmää (acute.fi), joka huolehtii asiakkaan tiedoista (henkilötunnuksineen) siirtäen ne Kantaan.
  2. OmaKannasta asiakas näkee merkinnät hoidoistaan meillä.
  3. Meillä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan tiedoista kolmannelle osapuolelle.
  4. Tallenteiden turvallisuudesta, salassapidosta siirrossa, ym. sellaisesta huolehtii Acute.
  5. Liikekuvaston tekeminen ja lähetys sähköpostitse tapahtuu vain asiakkaan luvalla.
  6. Tarvittaessa information lähetys/keskustelu hoitavan lääkärin kanssa tapahtuu vain ja ainoastaan asiakkaan luvalla.
  7. Mahdollinen sähköposti; mainonta tms. asiakkaalle tapahtuu vain jos asiakkaalta on saatu siihen lupa.

Varaa aika ja soita